O fotografiji

Tekstovi i prateće ilustracije za ovu rubriku su autorski prilozi Vladimira Červenke prethodno objavljeni u časopisu ReFoto. Na zvaničnom sajtu autora objavljuju se sa dozvolom izdavača pomenutog časopisa. Tekstovi su objavljeni prema hronologiji objavljivanja. Dodatni primeri uz tekstove objavljeni su u vidu linkova ka PDF dokumentima.

Retuš objekta - uređivanje i doterivanje rekvizita

Budući da smo definisali rekvizit koji nam je potreban i podelili uloge u našoj fotografskoj priči, potrebno je obaviti veliko spremanje na sceni kako bi ona bila pripremljena za snimanje.

Odelo i šminka - čovek na fotografiji

"Za krunu žive prirode svuda je priznat čovek" (V. Aksjonov - Pripovetka "U zimskim večerima - gledajući drveće"). Čovek na fotografiji uvek privlači veću pažnju od ostalih predmeta koji se nalaze na fotografiji.

Odelo čini čoveka

Način na koji se čovek oblači govori o njegovoj ličnosti i karakternim osobinama, pa zbog toga fotograf mora da vodi računa o svakom detalju odevnih i drugih predmeta koje model ima na sebi.

Fotograf - čovek s maskom?

Da li ste se nekad upitali kako vas, fotografe, vide drugi ljudi - prolaznici na ulici i modeli u studiju, kada svaki čas krijete lice iza fotoaparata? Za njih ste osoba koja se kreće u prostoru i nosi svoj profesionalni pribor i koja bez očiglednog razloga povremeno zastajkuje, pokriva lice svojim alatom kao nekom maskom, odvajajući se na taj način od stvarnosti i od modela.

Šminka i frizura - I deo

Prilikom ulepšavanja spoljašnjosti treba imati na umu da je manje uvek više, odnosno da šminka ne treba da bude sama sebi cilj, već u skladu s ostalim sadržajnim i likovnim elementima slike i autorskom namerom.

Šminka i frizura - II deo

Šminkanje u fotografiji – da ili ne? U primarnoj – informativnoj i dokumentarnoj funkciji – NE, šminkanje je zabranjeno, u sekundarnoj – umetničkoj funkciji – DA, ali uvek treba razmisliti da li je ona zaista potrebna i koliko.

Cveće, nakit & drugi ukrasni predmeti

Priču o doterivanju i ulepšvanju ljudskog tela završavamo rekvizitima za koje se može slobodno reći da, za razliku od odevnih predmeta, maske i šminke, nemaju skoro nikakvu praktičnu namenu već isključivo društvenu, ukrasnu i estetsku funkciju.

Svetlo i senke - predmeti posebne vrste

Malo duže smo se zadržali na priči o uređivanju i doterivanju rekvizita, a pre svega na ulepšavanju ljudske figure, iz razloga što je ova problematika obično najmanje obrađena u stručnoj fotografskoj literaturi. Više pažnje uvek se posvećuje rešavanju tehničkih pitanja – fantastičnoj foto-opremi koja sama radi, rešavanju tehničke problematike i postprodukciji u kojoj mogu da se reše svi problemi koji nisu prevaziđeni prilikom snimanja.