Tekstovi o fotografiji

Ova rubrika je trenutno u radu. Tekstovi i prateće ilustracije za ovu rubriku su autorski prilozi Vladimira Červenke prethodno objavljeni u časopisu ReFoto. Na zvaničnom sajtu autora objavljuju se sa dozvolom izdavača pomenutog časopisa. Trenutno su dati glavni tekstovi prema hronologiji objavljivanja. Dodatni primeri, uz glavne tekstove, biće objavljeni u što skorijem vremenu (tehnički razlozi).

Korak ka svesnom

Svaki homo fotografikus, tj. vlasnik fotoaparata, pošto prouči uputstvo za rukovanje, primoran je da njim postupa na određen način, to jest, da njim "radi": da usmeri objektiv u određenom pravcu, kadrira, pronađe ravan oštrine ("izoštri" sliku), pritisne okidač, odnese snimljeni materijal na obradu ili ga sam obradi.

Logika stvarnosti

ČOVEK u svom mikrokosmosu opaža praktične stvari – predmete koji imaju praktičnu funkciju, i ako mu ostane vremena, ponekad se divi prirodi. FOTOGRAF u svom mikrokosmosu vidi rekvizite koji su sadržajno zanimljivi i mogu da imaju informativnu, emotivnu, estetsku i likovnu funkciju.