O fotografiji

Tekstovi i prateće ilustracije za ovu rubriku su autorski prilozi Vladimira Červenke prethodno objavljeni u časopisu ReFoto. Na zvaničnom sajtu autora objavljuju se sa dozvolom izdavača pomenutog časopisa. Tekstovi su objavljeni prema hronologiji objavljivanja. Dodatni primeri uz tekstove objavljeni su u vidu linkova ka PDF dokumentima.

Fotografija - značajna ili periferna pojava u ljudskoj kulturi?

Da li je pronalazak fotografskog zapisa bio slučajan? Nipošto, bio je željno iščekivan, može se slobodno reči "naručen" i na njemu su radili mnogi pronalazači, a Nijeps je bio prvi koji je u tome uspeo.

Da li svako može da fotografiše?

"Svi ljudi znaju da govore, neki znaju i da pišu, ali to ne znači da oni koji govore kažu nešto zanimljivo, a oni koji pišu mogu da napišu roman!" (Jan Šmok)

Osobine izražajnih elemenata fotografije

"Slikar stoji pred praznom površinom, fotograf stoji pred svemirom" (Jan Šmok)

Ljudsko i fotografsko viđenje stvarnosti

"Fotografska percepcija stvarnosti podrazumeva: ne opažati stvari kakve one jesu, već zamisliti način na koji ih možemo snimiti. Takav pogled pretpostavlja ne samo stvarnu percepciju oka već duha i fantazije." (Andreas Feininger)

Korak ka svesnom

Svaki homo fotografikus, tj. vlasnik fotoaparata, pošto prouči uputstvo za rukovanje, primoran je da njim postupa na određen način, to jest, da njim "radi": da usmeri objektiv u određenom pravcu, kadrira, pronađe ravan oštrine ("izoštri" sliku), pritisne okidač, odnese snimljeni materijal na obradu ili ga sam obradi.

Logika stvarnosti

ČOVEK u svom mikrokosmosu opaža praktične stvari – predmete koji imaju praktičnu funkciju, i ako mu ostane vremena, ponekad se divi prirodi. FOTOGRAF u svom mikrokosmosu vidi rekvizite koji su sadržajno zanimljivi i mogu da imaju informativnu, emotivnu, estetsku i likovnu funkciju.

Manipulacija rekvizitom

Postupcima konstrukcije i kompozicije fotograf manipuliše fotoaparatom i predmetima. Na taj način u realnost unosi neophodne izmene sa ciljem da prikaz stvarnosti prilagodi svojoj zamisli.

Malo pozorišta - definisanje rekvizita i podela uloga

"Na slici sme da bude samo to što u okviru slike ima potpuno određenu ulogu!" (Jan Šmok)