Vladimir Červenka je rođen 17. novembra 1942. godine u Sofiji. Fotografijom se bavi od 1960. godine. Diplomirao je na Fakultetu za film i televiziju FAMU u Pragu na katedri umetničke fotografije u klasi doc. Jana Šmoka 1974. godine. Na istom fakultetu je i magistrirao.

Član je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine (UPIDIV) od 1976. godine. Od 1974. do 1988. godine je radio kao filmski i TV fotograf  na televiziji Novi Sad, a posle toga do kraja 2007. godine kao fotograf i konzervator u Muzeju grada Novog Sada.

Osnivač je i pokretač Foto ateljea i galerije "Čardak" i Seminara fotografije za mlade fotografe u Sremskim Karlovcima, kao i Bijenala fotografije u istom mestu.

Saradnik je i član redakcije časopisa "ReFoto".


Vladimir Červenka was born in 1942 in Sofia. He has been engaged in photography since 1960. After graduating at the Faculty of Film and Television FAMU in Prague at the department of art photography in the class of Jan Smok in 1974, he obtained his master's degree at the same university.

He is a member of the Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina (UPIDIV) since 1976. From 1974 to 1988 he worked as a film and TV photographer on TV Novi Sad, and after that until the end of 2007 as a photographer and conservator at the City Museum of Novi Sad.

He is the founder and initiator of Photo studio and gallery "Cardak" and Photography class for young photographers in Sremski Karlovci, as well as Biennale of Photography in the same city.

Also, he is the associate and of the editorial board member of "ReFoto" magazine.

Samostalne izložbe

1971. Beograd, SKC
1976. Novi Sad - Salon UPIDIV-a; Novi Sad, SKC Sonja Marinković
1979. Novi Sad, Salon UPIDIV-a
1980. Beograd, Salon fotografije
1992. Beograd, Sava centar; Pariz, Jugoslovenski kulturni centar
1994. Novi Sad, Galerija "Zlatno oko"
1995. Novi Sad, Galerija Radničkog univerziteta
1997. Sremski Karlovci, Atelje "Čardak"
1998. Sremski Karlovci, Atelje "Čardak"
2003. Novi Sad, Muzej grada Novog Sada; Pančevo, Galerija Studija 21
2008. Beograd, Galerija Artget
2017. Beograd, Galerija Artget
2019. Sremski Karlovci, Muzej Grada Novog Sada - Zavičajna zbirka
2019. Banatski Brestovac, Dom kulture

Kolektivne izložbe

1972. Beograd - Salon fotografije
1977. Novi Sad – Forma 6
1979. Novi Sad – 8 Novosadski salon
1980. Novi Sad – 9 Novosadski salon / Novi Sad – Galerija Savremene likovne umetnosti
1981. Novi Sad – Forma 8
1983. Novi Sad – 12 Novosadski salon
1985. Novi Sad – Forma 10
1986. Novi Sad – 15 Novosadski salon
1987. Sremska Mitrovica - 12 Sremskomitrovački salon
1989. Novi Sad – Forma 11
1990. Sremski Karlovci – Bienale fotografije
1992. Novi Sad – 21 Novosadski salon
1996. Novi Sad – Forma 14
1997. Lima – Museo Nacional / Sremski Karlovci – Likovni salon
1998. Novi Sad – Forma 15
2000. Novi Sad – Forma 16